ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر علیرضا رای

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

2

دکتر ناهید صالحی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

3

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

4

دکتر مصطفی بهره مند

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

5

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

6

دکتر اسداله امیری پور

متخصص قلب و عروق

7

دکتر نادر عسگری

فوق تخصص قلب و عروق

8

دکتر زهرا جلیلی

فوق تخصص قلب کودکان

9

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

10

دکتر سوسن محمودی

فوق تخصص قلب و عروق

11

دکتر نفیسه منتظری

متخصص قلب و عروق

12

دکتر زینب سوهانی

متخصص قلب و عروق

13

دکتر اعظم کیانی

متخصص قلب و عروق

14

دکتر ایوب صالحی

متخصص قلب و عروق

15
 دکتر امیرارسلان اکبری  فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی