بخش مراقبت های ویژه قلب ‍‍‍‍CCU-2

نام واحد:  CCU-2                                نام لاتین: Post Coronary Care Unit

رئیس واحد: دکتر مصطفی بهره مند        مسئول واحد: مریم کلهر  تلفن های داخلی و مستقیم: 211-212

پزشکان بخش:  دکتر علیرضا رای - دکتر بهزاد حاجیمرادی

این بخش دارای 17 تخت فعال می باشد. وظیفه این بخش پذیرش بیمارانی است که مراحل حاد و بحرانی خود را در CCU طی نموده و در شرایط مطلوبتری می باشند. این بخش نیز مجهز به سیستم های مونیتورینگ کامل بوده و مراقبت ویژه در بیماران بعمل می آید. اما از آنجایی که توقف چند روزه در CCU مستلزم بی خوابی و سروصدای ناشی از اقدامات درمانی در بیماران بحرانی است، این بخش اصولاٌ باید از آرامش بهتری برخوردار بوده و تا زمانی که بیمار در بخش بستری باشد منتقل می شود از مراقبت نسبی خوبی برخوردار باشد. در این بخش بیماران دیگری که تحت اقدامات آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی قرار گرفته اند نیز پذیرفته می شوند. در این بخش مجموعاٌ 15 نفر کارشناس پرستاری و کمکی فعالیت می نمایند . بیماران بوسیله پزشکان متخصص و دستیاران بصورت روزانه ویزیت شده و در صورت لزوم در هر لحظه ای توسط پزشک آنکال یا مقیم ویزیت می شود .


محدودیت و مشکلات:
اصولاٌ در بخش های ویژه باید بیمار قلبی در محیطی آرام درمان شده و استراحت نماید مشکل اساسی وجود همراهان و ملاقات های متعدد است که علاوه بر محدود کردن امکان خدمات درمانی موجبات سلب آسایش بیماران نیز می گردد.