آشنایی با خدمات مرکز

آشنایی با خدمات مرکز

ü      عمل جراحی قلب ( عروق کرونر، دریچه های قلب، ترومای قلب و بیماریهای مادرزادی قلب )

ü      کاتتریسم (آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، والووپلاستی)

ü      Primary PCI(آنژیوپلاستی اولیه )مدیریت درمان سکته های حاد قلبی

ü      الکترفیزیولوژیEPS )  -ابلیشن، تعبیه پیس دائم / موقت )

ü      اکوکاردیوگرافی/  استرس اکو/ اکو کنتراست /اکو مری

ü      هولتر (هولترریتم،هولترفشار)، تست ورزش

ü      پروگرام پیس

ü      مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

ü      .آزمایشگاه

ü      بازتوانی قلب

ü      فیزیوتراپی

ü      EECP

ü      رادیولوژی وسونوگرافی

ü      دیالیز

ü      مشاوره و اصلاح  سبک  زندگی