تجهیزات پزشکی

 

نام واحد : مهندسی پزشکی                     نام لاتین:       Medical Engineering       
مسئول واحد :                                     تلفن های داخلی و مستقیم :   284
 
خدماتی که در این واحد ارائه می شود :
نظارت بر کلیه امور دستگاههای پزشکی ، اموری از قبیل:
1-     نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی و انطباق مشخصات دستگاه با پارامترهای مورد نیاز
2-     نظارت بر نصب و راه اندازی و عملکرد صحیح سیستمها
3-     سرویس دوره ای سیستمها بر حسب نوع دستگاه
4-     تعمیر و رفع خرابیهای ناشی از فعالیت مستمر این تجهیزات در کلیه ساعات شبانه روز
5-     هماهنگی با شرکتهای وارد کننده تجهیزات پزشکی جهت استفاده بهینه از این سیستمها
6-      نظارت بر عقد و انجام قراردادهای سرویس و نگهداری تجهیزات انحصاری و سعی در انجام صحیح امور مربوطه
7-     هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزش فنی و اپراتوری دستگاهها جهت بالا بردن سطح علمی پرسنل
8-     نظارت بر اسناد هزینه های مربوطه
9-     مشاوره لازم به بخشهای داخلی و خارج از مرکز
10-آموزش فنی و کاربری سیستمهای پزشکی جهت بالا بردن سطح اطلاعات پرسنل و جلوگیری از استهلاک زودرس سیستمها
11-هماهنگی لازم با اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و اخذ اطلاعات لازم در امور مربوطه