مددکاری

مهرداد رامبرزینی
نام واحد : مددکاری نام لاتین: Social worker               مسئول واحد:مهرداد رامبرزینی       مدرک تحصیلی: کارشناس مددکاری                       تلفن داخلی  و مستقیم:
 
 
خدماتی که در این واحد ارائه می شود :
  • بازدید روزانه از بخشها و رسیدگی به مشکلات مربوط به بیماران
  • ارتباط با کارشناسان بیمه و حل مشکل بیمه ای بیماران بستری و سرپایی
  • راهنمایی بیماران جهت استفاده از مزایای بیمه های درمانی و بهره فوری از بیمه همگانی
  • هماهنگی کارشناسان بیمه در راستای حل مشکل بیماران بی سرپرست یا مجهوال الهویه و تماس با نیروی انتظامی
  • راهنمایی بیماران مهاجر عراقی و جمع آوری و تکمیل و ارسال مدارک آنان به کمیساری اتباع خارجی جهت حل مشکل آنها
  • پیگیری مشکلات بیماران سالمند رها شده در بخش ها و یا مواردی که خانواده حاضر به پذیرش آنان نبوده تماس با خانواده آنان و ارجاع آنان به مراکز نگهداری سالمندان
  • کمک به تامین هزینه درمانی بیماران نیازمند در موارد ضروری
  • کمک به تسویه حساب بیماران نیازمندی که عدم بضاعت مالی آنها توسط ارگانهای مربوطه تائید گردیده است.