آنژیوگرافی قلب و عروق

آنژیو آنژیو گرافی

نام واحد: آنژیوگرافی                          نام لاتین: Cardiac Angiography
رئیس واحد : دکتر محمد روزبهانی              مسئول واحد :شهریار معینیان
تلفن های داخلی و مستقیم : 204-202  - 08338361117

پزشکان بخش : دکتر علیرضا رای دکتر رضا حیدری مقدم دکتر بهزاد حاجیمرادی دکتر نادر عسگری -- دکتر محمد روزبهانی- -دکتر مصطفی بهره مند-دکتر امیرارسلان اکبری دکتر ابراهیم  قبادی  دکتر زهرا جلیلی  دکتر اسداله امیری پور دکتر محمدرضا صبحیه دکتر اعظم کیانی   دکتر سیروس نصیری-دکتر شیرین آلرد دکتر مریم بهرامی- -دکتر یوسف رحمانی - دکتر مصطفی نقدیان

بخش آنژیوگرافی با مساحت 840 متر مربع دارای سه دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته می باشد . در این واحد اقدامات تشخیصی از قبیل : انواع آنژیوگرافی عروق EPS ( مطالعات الکتروفیزیولوژی ) اقدامات درمانی شامل : انواع آنژیوپلاستی - Ablation انواع پیس میکر موقت و دائم کارگذاشتن استنت توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص انجام می شود . تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص در این بخش مجموعاً 17 نفر می باشند که همه روزه مشغول فعالیت و آموزش دستیاران می باشند . در این بخش 19 نفر کارشناس پرستاری و 3 نفر کاردان رادیولوژی و 3 نفر بهیار ، 2 نفر منشی و 3 نفرخدمات ، پزشکان را یاری می دهند .