آنژیوگرافی قلب و عروق

آنژیو گرافیآنژیو

نام واحد:  آنژیوگرافی                          نام لاتین :  Cardiac Angiography
رئیس واحددکتر محمد روزبهانی              مسئول واحد :شهریار معینیان
تلفن های داخلی و مستقیم 204-202  - 08338361117:

پزشکان بخش :

دکتر علیرضا رای  دکتر رضا حیدری مقدم  دکتر بهزاد حاجیمرادی  دکتر نادر عسگری - دکتر محمد روزبهانی- دکتر مصطفی بهره مند -دکتر امیرارسلان اکبری دکتر ابراهیم  قبادی  دکتر زهرا جلیلی  دکتر اسداله امیری پور   دکتر محمدرضا صبحیه  دکتر اعظم کیانی   دکتر سیروس نصیری- دکتر شیرین آلرد -دکتر مریم بهرامی  -دکتر یوسف رحمانی - دکتر مصطفی نقدیان

بخش آنژیوگرافی با مساحت 840 متر مربع دارای سه دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته می باشد . در این واحد اقدامات تشخیصی از قبیل :

انواع آنژیوگرافی عروق  EPS (مطالعات الکتروفیزیولوژی) 

  اقدامات درمانی شامل :

 انواع آنژیوپلاستی - Ablation  انواع پیس میکر موقت و دائم  کارگذاشتن استنت توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص انجام می شود . تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص در این بخش مجموعاً 17 نفر می باشند که همه روزه مشغول فعالیت و آموزش دستیاران می باشند . در این بخش 19 نفر کارشناس پرستاری و 3 نفر کاردان رادیولوژی و 3 نفر بهیار ، 2 نفر منشی و 3 نفرخدمات ، پزشکان را یاری می دهند .