آنژیوگرافی قلب و عروق

آنژیو گرافی

نام واحد: آنژیوگرافی                          نام لاتین: Cardiac Angiography
رئیس واحد : دکتر علیرضا رای              مسئول واحد :محمد حسین محمدی
تلفن های داخلی و مستقیم : 204-202

پزشکان بخش : دکتر علیرضا رای دکتر رضا حیدری مقدم دکتر بهزاد حاجیمرادی دکتر نادر عسگری - دکتر ناهید صالحی دکتر زهرا جلیلی دکتر اسداله امیری پور دکتر عاطفه انصاریان دکتر طیبه جمشیدی دکتر نفیسه منتظری

بخش آنژیوگرافی با مساحت 840 متر مربع دارای سه دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته می باشد . در این واحد اقدامات تشخیصی از قبیل : انواع آنژیوگرافی عروق EPS ( مطالعات الکتروفیزیولوژی ) اقدامات درمانی شامل : انواع آنژیوپلاستی - Ablation انواع پیس میکر موقت و دائم کارگذاشتن استنت توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص انجام می شود . تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص در این بخش مجموعاً 17 نفر می باشند که همه روزه مشغول فعالیت و آموزش دستیاران می باشند . در این بخش 19 نفر کارشناس پرستاری و 3 نفر کاردان رادیولوژی و 3 نفر بهیار ، 2 نفر منشی و 3 نفرخدمات ، پزشکان را یاری می دهند .