آدرس مطب پزشکان شاغل در مرکز

نام پزشک

نوع تخصص

آدرس و شماره تلفن

آقای دکتر محمدرضا سعیدی

متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال

پارگینگ شهرداری ،  ساختمان دی، طبقه چهارم

آقای دکتر مصطفی بهره مند

متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال

کلینیک مهدیه، روبروی پارک شیرین    

آقای دکتر علیرضا رای

متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال

پارگینگ شهرداری ،  ساختمان اجلالیه

آقای دکتر فرزاد صاحب جمعی

متخصص قلب وعروق

پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا

آقای دکتر نادر عسگری

متخصص قلب وعروق و فلوشیپ الکتروفیزیولوژی

پارکینگ شهرداری ،جنب هتل راه کربلا

آقای دکتر رضا حیدری مقدم

متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال

کلینیک مهدیه، روبروی پارک شیرین

خانم دکتر زهرا جلیلی

فوق تخصص قلب اطفال

پارکینگ شهرداری، پشت پاساژ سعید

آقای دکتر بهزاد حیدرپور

متخصص پزشکی ورزشی

کلینیک مهدیه