داخلی قلب مردان

نام واحد: بخش داخلی مردان                    نام لاتین: Ward Man
رئیس واحد : دکتر محمدرضا سعیدی          مسئول واحد :  
تلفن های داخلی و مستقیم : 219-220
پزشکان بخش :

روند کار در بخش داخلی مردان:

بخش داخلی مردان بخشی است واقع در منتهی الیه سمت چپ طبقه اول بیمارستان، این بخش دارای 28 تخت واقع در 7 اتاق 2 تا 6 تخته می باشد. واحد اکو نیز در این بخش مستقر می باشد.
در این بخش بیماران با مشکلات قلبی- آنژیوگرافی- پیس میکر – جراحی و EPS و ..... بستری می شوند. بیماران آنژیوگرافی صبح روز قبل مراجعه و تشکیل پرونده داده، گرافی ریه و آزمایشات روتین لازم را انجام داده و عصر همانروز بستری خواهند شد و روز پس از آنژیوگرافی ترخیص می گردند. در صورت نیاز به جراحی اورژانسی در بخش مشاوره جراحی انجام و نوبت عمل جهت ایشان گرفته شده و بیمار به بخش جراحی منتقل می شود.
جهت بیماران داخلی آزمایشات روتین – گرافی ریه انجام و آنزیم های قلبی و نوار قلب تا سه نوبت چک می شود.
بیمار روزانه توسط متخصصین قلب و رزیدنتهای ایشان ویزیت شده و در صورت داشتن مشکل در طول روز رزیدنت بخش بیمار را ویزیت خواهد کرد.