درمانگاه قلب و عروق

 
راهنمایی بیماران-سامانه نوبت دهی

 

ایام هفته

برنامه  صبح درمانگاه

برنامه عصر درمانگاه

ویزیت               اکو کاردیوگرافی          ویزیت      واکوکاردیوگرافی            جراح وفوق       تخصص          

شنبه

     دکتر نفیسه منتظری 

متخصص قلب وعروق

دکتر زهرا جلیلی

فوق تخصص قلب وعروق کودکان

دکتر مریم بهرامی 

متخصص قلب وعروق 

پرفسور فریدون سبزی 

شنبه

دکتر مصطفی بهره مند

متخصص قلب وعروق (فلوشیپ اینترونشنال) 

دکتر رضاحیدری مقدم

متخصص قلب وعروق (فلوشیپ اینترونشنال) 

 

یکشنبه  دکتر رضا حیدری مقدم متخصص قلب وعروق (فلوشیپ اینترونشنال )            

دکتر محمد روزبهانی 

متخصص قلب وعروق (فلوشیپ اینترونشنال)

دکتر مریم عبدی

متخصص قلب وعروق


 
یکشنبه   دکتر یاوری متخصص داخلی  دکتر اعظم کیانی متخصص قلب وعروق   دکتر گلشنی روانپزشک   
دوشنبه 

دکتر مصطفی بهره مند

متخصص قلب وعروق (فلوشیپ اینترونشنال)

دکتر شیرین آلرد

متخصص قلب وعروق 

 دکتر شیرین آلرد

متخصص قلب وعروق 

دکتر غلامرضا شیبت زاده 
 سه شنبه

 دکتر محمد روزبهانی 

متخصص قلب وعروق 

(فلوشیپ اینترونشنال

              دکتر اعظم کیانی 

متخصص قلب وعروق 

 دکتر مریم عبدی متخصص قلب وعروق   پرفسور فریدون سبزی 
سه شنبه 

دکتر یاوری 

متخصص داخلی 

دکتر زهرا جلیلی

فوق تخصص قلب وعروق کودکان

   
    چهارشنبه  

دکتر نادر عسگری 

فوق تخصص داخلی فلوشبپ eps

دکتر نفیسه منتظری 

متخصص قلب وعروق 

دکتر مریم بهرامی 

متخصص قلب وعروق 

دکتر گودرز  چهری  
    پنج شنبه  دکتر محسن آزادی متخصص قلب وعروق (فلوشیپ اینترونشنال) 

دکتر شیرین آلرد

متخصص قلب وعروق