درمانگاه قلب و عروق

  

 

نام پزشک

 

نوع تخصص

برنامه ویزیت

محل ویزیت

صبح

عصر

درمانگاه

بازتوانی

دکتر حسین کریم

فوق تخصص قلب و عروق

-

-

-

-

دکتر ناهید صالحی

متخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

-

شنبه.

1شنبه.

2شنبه

ü

-

دکترفریدون سبزی

فوق تخصص جراحی قلب وعروق

 

شنبه.

3شنبه

ü

-

دکتر غلامرضا شیبت زاده

فوق تخصص جراحی قلب وعروق

-

2شنبه

ü

-

دکتر زهراجلیلی

فوق تخصص قلب اطفال

شنبه.

3شنبه

-

ü

-

دکتر رضا حیدری مقدم

متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال

2شنبه.

4شنبه

-

ü

-

دکتر مصطفی بهره مند

متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال

شنبه.

2شنبه.

4شنبه

-

ü

-

دکتر فرزاد صاحب جمعی

متخصص قلب وعروق

2شنبه .

-

ü

-

دکتر ساره محمدی

متخصص قلب و عروق

-

1شنبه.

2شنبه.

3شنبه

ü

-

دکتر یوسف رحمانی

متخصص قلب و عروق

 

1شنبه. 3شنبه

ü

-

دکتر محمد روزبهانی

متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینترونشنال

شنبه . 1شنبه

شنبه. 1شنبه

ü

-

دکتر صبیه جمشیدی راد

متخصص قلب وعروق

3شنبه .5شنبه

-

ü

-

دکتر نفیسه منتظری

متخصص قلب وعروق

شنبه،1شنبه-

4شنبه

-

ü

-

دکتر نادر عسگری

 

فوق تخصص قلب و عروق فلوشیپ الکتروفیزیولوژی

-

3شنبه.

4شنبه

ü

-

دکتر زهرا شمسعلی

متخصص قلب وعروق فلوشیپ الکتروفیزیولوژی

4شنبه

4شنبه

ü

-

دکتر جواد عظیمی وقار

متخصص قلب وعروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

5شنبه

3شنبه.

4شنبه

ü

-

دکتر بهزاد حاجیمرادی

فوق تخصص قلب و عروق فلوشیپ الکتروفیزیولوژی

-

4شنبه

ü

-

دکتر بهزاد حیدرپور

متخصص پزشکی ورزشی

1شنبه. 4شنبه. 5شنبه

-

-

ü

دکتر علی سروش

PHDاصلاح سبک زندگی

شنبه.

2شنبه.

3شنبه

-

-

ü

آقای دکترمعتصم سبحانی

متخصص سونوگرافی ورادیولوژی

شنبه.

2شنبه.

4شنبه

-

-

-