ورودی بیمارستان
پزشکی هسته ای
          نقلیه-بانک صادرات-پذیرش بستری
             اورژانس -بخش ccu3
 
ساختمان درمان
طبقه همکف:
·   بخش ccu1
·   بخش ccu2
·    داروخانه سطح وانبارها

    بخش اکو مری .سونوگرافی .هولتر

.   بخش داخلی مردان

·   بخش داخلی زنان
طبقه دوم:

     .دفتر پرستاری 

     . دفتر شکایات 

     . کانون بسیج جامعه پزشکی 

     .  بخش جراحی مردان

     .  بخش جراحی زنان وکودکان

     .  بخش p.ccu2

 

   

طبقه سوم :
·   بخش جراحی قلب و عروق
·   بخش ICU قلب
·   واحد تنفس
·    ABGواحد
زیر زمین :
·   آنژیوگرافی
·   آزمایشگاه
·   رادیولوژی
·   بانک خون
    .پست آنژیوگرافی
 
ساختمان اداری
طبقه همکف:

. درآمد وترخیص 

. مددکاری 

. مدارک پزشکی 

. اتاق سرور

. انفورماتیک

. بهبود کیفیت

. کارشناسان بیمه

. فتوکپی 

 
طبقه دوم :
· ریاست ومدیریت

. اموراداری وآمار

. حراست

. امین اموال

. دبیرخانه

. امورمالی 

. تدارکات وخدمات

. کارگزینی

 
زیر زمین:
·   واحد آموزش ضمن خدمت 

.   بهداشت محیط و حرفه ای 

·    آمفی تئاتر
·    انبار
 ساختمان درمانگاه :

 

  • کلینیک ( فوق تخصصی جراحی قلب و عروق- متخصص داخلی- متخصص روانپزشک)
واحد بازتوانی :
  • فیزیوتراپی
  • روانشناسی
  • تغذیه
     . واحد ecp
 
      ساختمان آموزش وکتابخانه 

     .