دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / تماس با ما / نشانی، تلفن، پست الکترونیک

تماس با ما

 

 نشانی:

کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- مرکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)

پیش شماره تماس: 083

تلفن های تماس:      38370252   -   38360041   -   38360295      

فاکس :   38360043

پست الکترونیک : heartcenter@kums.ac.ir

کد پستی بیمارستان :   6715847145 

---------------------------------------------------------------------------------------------