•  لیست سازمانهای بیمه طرف قرار داد بیمارستان امام علی (ع)


  ·      
   بیمه های پایه :

  تامین اجتماعی، بیمه سلامت، نیروهای مسلح،  کمیته امداد امام خمینی(ره) 

  ·      بیمه های تکمیلی :

  بیمه ایران، شرکت نفت، بیمه البرز، بیمه بانک ها، بسیج جامعه پزشکی، بیمه دانا

 • تعرفه بیمارستان امام علی (ع)

  1-بیمارستان امام علی (ع)مجری برنامه تحول نظام سلامت می باشد.

  2-تمامی تجهیزات پزشکی و داروهاتوسط خودبیمارستان تهیه شده و بیمار و همراهان هیچگونه وظیفه و تعهدی جهت تهیه دارو و تجهیزات خارج ازبیمارستان نخواهند داشت .

  3-بیمار بستری جهت انجام اقداماتی از قبیل اسکن ،MRI ،و... که در این مرکز ارایه نمی گردد،پس از هماهنگی واحد پذیرش و با استفاده از آمبولانس بیمارستان جابجا وانتقال می یابد.وبیمار پس از انجام خدمات مذکور مجدد به همین مرکز منتقل می شود.لازم به ذکر است هزینه این خدمات ازبیماریا همراه وی در بیمارستان مقصد اخذ نخواهد شد .این گروه از هزینه ها در صورتحساب بیمارستان امام علی (ع) ثبت و هنگام ترخیص محاسبه میگردد.

  4-این مرکز دارای درجه ارزشیابی یک می باشد.

  5-جدول نرخ هتلینگ به تفکیک اتاق های 1 و 2 تخته.اتاق های 3 تخته وچند تخته(تخت عادی)و تخت های ویژه به شرح زیر می باشد.(مبالغ به تومان می باشد)

  اتاق 1تخته

      اتاق 2 تخته

    تخت عادی       (3تخته و بیشتر)

  تخت CCU

  تخته ICU

  242400

  199800

  133200

  309000

  618000

  6-هزینه بیماران سرپایی جهت انجام ویزیت و خدمات پاراکلینیک در حدود 30درصد می باشد.

  7- از کل هزینه های بیماران بستری از جمله هتلینگ و هزینه اقامت در بیمارستان، جهت افراد تحت پوشش بیمه در حدود 6 درصد توسط بیمار به عنوان فرانشیز دریافت  می گردد این مبلغ جهت دارندگان دفترچه بیمه روستایی در حدود 3درصد میباشد. مگر در مواردی خدمتی تحت پوشش سازمانهای بیمه گر قرار نداشته باشد.

  8- با توجه به اینکه یک سری از خدمات ارائه شده در کلیه بیمارستانها از جمله تعداد اندکی از اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی، از شرایط قرارداد فی مابین بیمارستان ها و سازمان های بیمه گر خارج است، لذا هزینه این اقلام براساس ضوابط قانونی موجود به صورت آزاد در صورتحساب بیمار محاسبه و در قسمت " ما به تفاوت " صورتحساب  ( اکو، آزمایشات، نوار قلب، تست ورزش) ثبت میگردد.


راهنمایی بیماران-مبالغ ودیعه بیماران