بخش مراقبت های ویژه قلب CCU


ccu1

نام واحد: CCU1- مراقبت های ویژه                نام لاتین: Coronary Care Unit

مسئول واحد : شراره حدادی                      تلفن های داخلی : 213-310

پزشکان بخش :  


این بخش دارای 15 تخت فعال می باشد و بیمارانی که با مشکل حاد قلبی احتیاج به مراقبت های ویژه دارند در این بخش بستری می شوند. این بخش مجهز به سیستم های مانیتورینگ کامل بوده و هر کدام از مانیتورها به مانیتور مرکزی متصل می باشند در هر شیفت یکی از پرستاران ارشد به عنوان مسئول شیفت مسئولیت کنترل مانیتور مرکزی و هماهنگی بین سایر پرستاران را بر عهده دارد.
به ازاء هر 3 تخت بستری یک پرستار آموزش دیده CCU مسئول مراقبت از بیماران بوده و با توجه به شرایط منعکس شده در سیستم های کنترلی و مراقبت های انجام شده توسط وی تصمیمات لازم به فوریت اتخاذ شده و در صورت لزوم دستیار داخلی و یا متخصص آنکال بر بالین بیمار حاضر می شود.
دستیار داخلی در مجاورت CCU حضور داشته و در صورت لزوم بر بالین بیمار می ماند. امکانات درمانی از قبیل ونتیلاتور، دستگاه الکتروشوک دستگاه ، پیس میکر موقت سرنگ پمپ و دستگاه کمک قلبی بالون پمپ و سایر امکانات تشخیصی و درمانی از لوازم اولیه ای است که در CCU وجود دارد و کلیه داروها و وسایل مصرفی نیز در بخش بصورت آماده وجود دارد.

تعداد پرسنل شاغل در این بخش شامل 23نفر پرستار دوره دیده در زمینه مراقبت از زنان و کودکان می باشند.


توصیه :
به لحاظ امکان خطر عفونت و ایجاد استرس در بیماران توصیه اکید عبارت است از :
- ممنوعیت به همراه داشتن تلفن همراه (به علت ایجاد اختلال در سیستم مانیتورینگ بخش)
- ممنوعیت از ملاقات عمومی
- ممنوعیت در آوردن گل- شیرینی و سایر مواد غذایی
-
لذا محدودیت ملاقات صرفا به منظور حراست و حفاظت از سلامتی بیمار می باشد. یکی از مهمترین عوامل در درمان این بیماران استراحت مطلق و آرامش بیمار می باشد.