تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۴,۸۳۷,۶۸۷ نفر
۵۹۶ نفر
۵,۱۰۱ نفر
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۶,۰۹۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۱۹ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۴/۱۸ ۴۲   کاربر ۸۴   صفحه
۰۴/۱۷ ۶۳   کاربر ۱۱۷   صفحه
۰۴/۱۶ ۸۶   کاربر ۱۲۶   صفحه
۰۴/۱۵ ۷۱   کاربر ۱۲۹   صفحه
۰۴/۱۴ ۵۸   کاربر ۱۲۲   صفحه
۰۴/۱۳ ۵۱   کاربر ۶۴   صفحه
۰۴/۱۲ ۶۱   کاربر ۸۱   صفحه
۰۴/۱۱ ۵۵   کاربر ۹۶   صفحه
۰۴/۱۰ ۴۷   کاربر ۸۸   صفحه
۰۴/۰۹ ۸۱   کاربر ۲۶۱   صفحه
۰۴/۰۸ ۶۰   کاربر ۱۱۹   صفحه
۰۴/۰۷ ۶۵   کاربر ۹۴   صفحه
۰۴/۰۶ ۴۲   کاربر ۱۶۰   صفحه
۰۴/۰۵ ۳۱   کاربر ۵۳   صفحه
۰۴/۰۴ ۵۴   کاربر ۱۰۱   صفحه
۰۴/۰۳ ۶۴   کاربر ۱۰۷   صفحه
۰۴/۰۲ ۵۳   کاربر ۱۲۲   صفحه
۰۴/۰۱ ۵۴   کاربر ۸۶   صفحه
۰۳/۳۱ ۵۵   کاربر ۹۸   صفحه
۰۳/۳۰ ۲۵   کاربر ۵۹   صفحه
۰۳/۲۹ ۴۰   کاربر ۵۸   صفحه
۰۳/۲۸ ۵۴   کاربر ۹۶   صفحه
۰۳/۲۷ ۴۸   کاربر ۸۷   صفحه
۰۳/۲۶ ۷۴   کاربر ۱۰۵   صفحه
۰۳/۲۵ ۶۲   کاربر ۹۶   صفحه
۰۳/۲۴ ۵۷   کاربر ۹۹   صفحه
۰۳/۲۳ ۵۰   کاربر ۶۹   صفحه
۰۳/۲۲ ۶۱   کاربر ۱۲۱   صفحه
۰۳/۲۱ ۶۴   کاربر ۱۲۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳,۸۲۷ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۴۰۱ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۵۰۷ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۱۲۲ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۱۳۱ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۷۰۳ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۰۸ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۵۸۰ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳,۷۱۴ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴,۶۸۴ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵,۷۰۹ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵,۶۱۱ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶,۲۹۰ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵,۲۶۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴,۶۲۲ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳,۹۶۵ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴,۰۰۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳,۷۱۸ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳,۵۷۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳,۶۶۱ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴,۳۱۱ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳,۹۳۶ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴,۶۸۲ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴,۴۰۶ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۸۵۰,۳۷۸ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۸۰۷,۶۶۹ ۱۷ %
USA
USA
۶۵۳,۷۶۷ ۱۴ %
DEU
DEU
۴۱۴,۸۰۳ ۹ %
ROM
ROM
۳۰۲,۵۳۸ ۶ %
CHN
CHN
۱۱۸,۹۹۷ ۳ %
GBR
GBR
۹۷,۲۹۵ ۲ %
RUS
RUS
۹۶,۱۷۹ ۲ %
JPN
JPN
۸۶,۹۳۶ ۲ %
FRA
FRA
۵۶,۵۵۲ ۱ %
DNK
DNK
۳۳,۹۱۵ ۱ %
UKR
UKR
۳۲,۷۲۹ ۱ %
CAN
CAN
۳۰,۵۳۵ ۱ %
TUR
TUR
۲۷,۵۵۰ ۱ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۱ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۴۵۶ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۵۶۴ ۰ %
AUS
AUS
۱۱,۶۶۵ ۰ %
KOR
KOR
۹,۶۷۶ ۰ %
ITA
ITA
۹,۴۷۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۲,۱۸۰ ۷۱ %
Firefox
Firefox
۵,۰۶۱ ۱۱ %
Safari
Safari
۲,۵۹۸ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۲,۰۸۸ ۵ %
Other
Other
۱,۰۹۱ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۸۴۷ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۷۱ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۲۹ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۱۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۷۴ ۰ %
Edge
Edge
۱۴۵ ۰ %
Opera
Opera
۱۲۱ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۶۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲۹,۰۱۳ ۶۵ %
Windows 7 ۵,۵۳۶ ۱۲ %
iOS ۲,۵۱۹ ۶ %
Windows 10 ۲,۴۴۰ ۵ %
Other ۲,۴۰۷ ۵ %
Windows 8 ۹۲۰ ۲ %
Android ۷۷۷ ۲ %
Vista ۷۳۲ ۲ %
XP ۴۰۷ ۱ %
Windows 2003 ۱۴ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بیمارستان امام علی کرمانشاه ۱۳۶
نوبت دهی بیمارستان امام علی کرمانشاه قلب و عروق ۵۸
نوبت دهی بیمارستان امام علی کرمانشاه ۴۰
kums.ac.ir ۲۷
درمانگاه قلب امام علی کرمانشاه ۱۴
نوبت ۱۳
کلینیک قلب کرمانشاه ۱۲
دکتر علیرضا رای ۹
دکتر شیبت زاده ۹
imamali.kums.ac.ir ۸
سایت بیمارستان امام علی کرمانشاه ۸
بیوگرافی دکتر غلامرضا شیبت زاده ۸
بیمارستان قلب امام علی کرمانشاه ۸
ع ب کرمانساه ۸
نوبت دهی ۷
ادرس بیمارستان امام علی کرمانشاه ۷
آدرس بیمارستان امام علی کرمانشاه ۷
سیستم نوبت دهی بیمارستان امام علی کرمانشاه ۷
پرسنل بیمارستان امام علی کرمانشاه ۷
زهرا مرادی فر ۶
پرتال آموزشی ۶
دکتر ناهید صالحی کرمانشاه ۶
دکتر رای ۶
رئیس بیمارستان امام علی کرمانشاه ۶
ساختمان دی کرمانشاه ۶
سایت نوبت دهی بیمارستان امام علی کرمانشاه ۶
شناسنامه شاخص ایمنی ۶
tprs.kums.ac.ir:81 ۵
tprs.kums.ac.ir;81 ۵
دکتر بهره مند متخصص قلب کرمانشاه ۵
داریوش اسدی ۵
نوبت دهی امام علی ۵
باطری قلب ۵
یوسفی ۵
بزرگ شدن قلب چییت ۵
شیبت زاده ۵
دکتر روزبهانی کرمانشاه ۵
فوق تخصص آنژیو گرافی و استنت گذاری در کرمانشاه ۵
عوارض استفاده ازباتری قلب ۵
شماره بیمارستان امام علی کرمانشاه ۵
واحد تغذیه بیمارستان نمازی ۵
هزینه بستری در بیمارستان امام رضا کرمانشاه ۵
خدمات پرستاری وپزشکی ۵
http //imamali.kums.ac.ir/en/home ۴
پرتال آموزشیpre test ۴
سامانه نوبت دهی علوم بزشکی کرمانشاه ۴
دکتر محمدرضا سعیدی جراح عمومی ۴
آدرس ایمیل دکتر محمد روزبهانی بیمارستان امام علی کرمانشاه ۴
پزشکانسامانه نوبت دهی کرمانشاه ۴
دکتر محمدرضا سعیدی ۴