فناوری اطلاعات

 نام واحد: فناوری اطلاعات                                نام لاتین:   Informatic
 مسئول واحد : مریم شمس                     تلفن های داخلی و مستقیم : 267
 
 
 •  راه اندازی –نگهداری و پشتیبانی (Hospital Information System)HIS مرکز
 •  طراحی وب سایت بیمارستان
 • تجهیز شبکه محلی بیمارستان
 •    هماهنگی جهت راه اندازی ADSL ( اینترنت پرسرعت) مرکز
 •  هماهنگی درون بخشی امور رایانه ای ( واحدهای اداری- واحدهای درمانی و ......)
 • هماهنگی برون بخشی امور رایانه ای (با شرکت ها، موسسات و مراکز کامپیوتر ادارات و سازمانها)
 • هماهنگی نمودن وظایف واحد کامپیوتر با اهداف سازمان
 •  هماهنگی در زمینه خرید، ارتقاء و تعمیر/پشتیبانی با مسئول واحد تدارکات(سخت افزاری/نرم افزاری)
 • هماهنگی با سایر پشتیبانان سخت افزاری جهت ارائه خدمات
 • هماهنگی با سایر پشتیبانان و نویسندگان برنامه های مورد استفاده در مرکز
 •  هماهنگی با کمیته تکفاب در زمینه طرحها و مکاتبات موضوعه کمیته
 • هماهنگی در جهت تجهیز واحدها به سیستم های جدید نرم افزاری و سخت افزاری
 •   مشاوره و توصیه به کاربران در زمینه نگهداری و پشتیابی داده ها و منابع
 • نظارت و تعیین سطوح دسترسی کاربران و امنیت شبکه
 • نظارت و تائید فنی خرید، نگهداری، ارتقاء و راهبری نرم افزاری و سخت افزاری
 • پیگیری و نظارت بر عملکرد واحدها و بخش ها در خصوص استفاده از HIS
 • پیگیری و نصب واحدهایی که نیاز به اشتراک و استفاده از اینترنت دانشگاه را دارند.
 • ایجاد و ارائه بانک نرم افزاری قابل دسترس بر روی شبکه و CD بطور مجزا
 • تهیه گزارشات و انجام امور محوله جهت مقام مافوق
 • نگهداری سوابق مکاتبات اداری مرتبط
 • نظارت بر عملکرد تهیه و تجهیز و تعمیرات UPS مرکز که توسط نماینده شرکت ارائه می شود.
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی در بهبود شبکه HIS و نحوه قرار گیری ایستگاه های شبكه
 •  شرکت در جلسات و پیگیری مشکلات موجود از نظر نرم و افزاری و سخت افزاری
 • ارسال آمار ماده 89 وزارتخانه به معاونت نظارت بر درمان دانشگاه
 • ارسال آمار مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه بیمارستان از طریق وب سایت مربوطه
 
 
 •  جهت رفاه حال بیماران و کادر درمانی مرکز و همچنین بالا بردن کیفیت ارائه خدمات و دقت محاسبات، بیمارستان مجهز به سیستم جامع بیمارستانیHIS ی (Hospital Information System) میباشد. برنامه HIS مرکز از شرکت تیراژه رایانه تهران خریداری شده و پشتیبانی می شود. بستر سخت افزاری این مرکز فیبرنوری بوده و از سوئیچ های CISCO در شبکه بیمارستان استفاده شده و جهت توسعه شبکه در بخش ها و واحدهای جدید از کابلهای CAT6 و در قسمتهایی نیز از بستر بیسیم ( WIRELESS ) استفاده شده است. 

برو بالا