چشم انداز سازمانی (Vision Statement)

 چشم انداز سازمانی   (Vision Statement)

*  مرکز تحقیقاتی آموزشی درمانی امام علی(ع) بر اساس رسالت تدوین شده خود را متعهد میداند که در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده ، توسعه در زمینه های مختلف و ارائه برنامه های مالی مناسب اقداماتی را تدوین نماید تا موجبات سلامتی بیماران را فراهم آورد.


  این مرکز به لحاظ ارتباط مستمر با مددجویان و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری به آنان، با تکیه بر منابع انسانی توانمند خود کوشش می نماید که با گسترش سطح اطلاع رسانی و آموزش در زمینه های پیشگیری ،درمان، بهداشت و بازتوانی به آحاد جامعه و بخصوص مددجویان مراجعه کننده به این مرکز، ایجاد نظم منطقی و ارائه سرویس های مناسب مبتنی بر اصل رضایت و مورد تقاضای مشتریان خود بتواند الگوی مناسبی برای سایر مراکز باشد. این مرکز می کوشد با توسعه ارتباطات با سایر مراکز آموزشی درمانی دانشگاهها و سایر ارگانهای دولتی و مراکز علمی دنیا، دستاوردها و اطلاعات خود را همگام با پیشرفت های علمی دنیا تکامل بخشیده و از سوی دیگر در جهت علمی نمودن مدیریت ها در سطوح بخشها و واحدها و دادن آموزش و آگاهی به کلیه کارکنان کیفیت خدمات خود را روز بروز بهبود بخشد.


این مرکز در تدارک محیطی است که در آن محور فعالیتهای پرسنل خود را بر پایه ارزش گذاری به جایگاه رفیع و ارزشمند آحاد پرسنل خود و ایجاد جو تفاهم و همفکری و صمیمیت در بین آنان از یکطرف زمینه بروز همفکری، مشارکت در کل مسائل و مشکلات بر اساس ایمان، علاقه به کار و بروز خلاقیت و ابتکار را فراهم نموده و از سوی دیگر بر پایه تحقیقات کاربردی در تمامی واحدهای تابعه کار خود را بر اساس آن ارتقاء دهد. و روز بروز نیازهای منطقی را شناسائی و کمیت و کیفیت کار خود را ارتقاء دهد. لذا یکی از محورهای برنامه خود را ایجاد جو آرامش، آسایش، تفاهم و همکاری بین سرمایه های اصلی و ارزشمند خود یعنی نیروی انسانی دانسته و پرچمدار تحول را همین نیروی ارزشمند انسانی میداند و در این جهت بر آنست که روز بروز این جو اعتماد، مشارکت و اشتیاق را بهبود بخشد.