مدارک پزشکی

نام واحد:مدارک پزشکی  نام لاتین:         مسئول واحد: الهه بابایی     Medical Record
 
 
خدماتی که در این واحد ارائه می شود :
1.کسب خط مشی ودستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه