مدارک پزشکی

سیامک آقایی
نام واحد:مدارک پزشکی  نام لاتین:         مسئول واحد:سیامک آقایی     Medical Record
 
 
خدماتی که در این واحد ارائه می شود :
1.کسب خط مشی ودستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه