تست ورزش

نام واحد:  تست ورزش                                    نام لاتین:   Test Exercise

رئیس واحد :                                                 مسئول واحد :  گلاره تابعین 

تلفن های داخلی و مستقیم :   281

پزشکان بخش : دکتر فرزاد صاحب جمعی دکتر مصطفی بهره مند دکتر بهزاد حاجیمرادی دکتر زهرا جلیلی دکتر نفیسه منتظری دکتر صبیه جمشیدی راد دکتر ساره محمدی دکتر ناهید صالحی دکتر رضا حیدری مقدم دکتر جواد عظیمی وقار

واحد تست ورزش بیمارستان امام علی (ع) از بدو تاسیس این بیمارستان همه روزه به غیر از روزهای تعطیل فعالیت مستمر داشته است این واحد مجهز به دو دستگاه تست ورزش تردمیل، ترالی اورژانس، دستگاه الکتروشوک و تجهیزات کامل معاینات پزشکی و اقدامات اورژانس، احیاء می باشد کلیه پزشکان متخصص قلب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و شهرستانهای مجاور ، بیماران خود را در صورت لزوم جهت انجام تست ورزش به این واحد معرفی کرده تا این تست تحت نظارت کارشناسان مجرب دوره دیده پرستاری به انجام برسد لازم به ذکر است که تست ورزش با حضور کاردیولوژیست مربوطه ، در محیط مرکز تحقیقات بیمارستان امام علی (ع) صورت می گیرد .

تست ورزش این واحد طبق نظر پزشک معالج ( برحسب نیاز بیمار ) انجام می گیرد . همچنین نحوه انجام تست به روشهای  Limit Sub Maxial -Maximal  و... به درخواست متخصص قلب تعیین و اجرا می گردد .

آمار تست ورزش های انجام شده در این واحد سالیانه به حدوده 2314-2000 می رسد همچنین این واحد برای انجام تست ورزش بیماران بازتوانی قلبی جهت اندازه گیری Exercise Capacity و بکارگیری آموزش توصیف شدت ورزش Borg Scale با بخش پیشگیری و بازتوانی قلبی بیمارستان همکاری تنگاتنگ دارد .