تخصص های بیمارستان:

مرکز
  • فوق تخصصی جراحی قلب و عروق
  •  فوق تخصصی ومتخصص قلب و عروق
  • آنژیوگرافی - آنژیوپلاستی- والووپلاستی- اکوکاردیوگرافی- اکوی مری-استرس اکو -داروخانه -سونوگرافی -دیالیز
  • فوق تخصصی قلب اطفال
  • اورژانس قلب

کادر درمانی شاغل در بیمارستان :

تخصص ها تعداد (نفر)
کل پزشکان متخصص و فوق تخصص 14
فوق تخصص جراحی قلب 2
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 4
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی 2
متخصص قلب و عروق 6
فوق تخصص قلب و عروق 1
فوق تخصص قلب اطفال 1
متخصص داخلی 0
پرستار 237
بیهوشی 4
اتاق عمل 17
علوم آزمایشگاهی 22
رادیولوژی 9
 داروساز
 3