اکو

 

نام واحد:بخش اکوکاردیو گرافی واکو مری        رییس بخش :دکتر جواد عظیمی وقار     

مسئول واحد: خانم ندا شریفی                       تلفن داخلی:221    

اکوکاردیوگرافی که تحت عنوان تست اکوی قلبی هم نامیده می شود، تستی است که در آن با استفاده از امواج صوتی تصاویر متحرکی از قلب تشکیل می شود . برای انجام اکوی قلبی نیازی به بستری در بیمارستان وجود ندارد . انجام اکوی قلبی درد نداشته و عمل جراحی هم نمی باشد . اکوکاردیوگرافی تستی است که جهت کمک به پزشک شما به منظور تشخیص مشکلات قلبی شما یا چگونگی عملکرد قلب بکار می رود. ممکن است انجام اکوکاردیوگرافی در شرایط زیر ضروری باشد:
 هنگامی که دارای صداهایی غیرطبیعی قلبی هستید.
 هنگامی که دچار درد قفسه سینه غیرقابل توجیه هستید .
 هنگامی که دچار یک نقص مادرزادی قلبی می باشید .
 هنگامی که دچار حمله قلبی شده اید .
 هنگامی که دچارتب روماتیسمی هستید .
 
 
اکوکاردیوگرافی (اکوی قلبی) چگونه صورت می گیرد ؟
 شما برروی یک تخت به پهلو یا پشت می خوابید .
 پزشک ژل مخصوصی رابرروی یک پروب می ریزد و آن را روی ناحیه سینه ای شما حرکت می دهد.
 امواج ماورا صوت تصاویری را از قلب شما و دریچه های آن ایجاد می کنند . دراکوکاردیوگرافی از امواج اشعه ایکس استفاده نمی شود .
 حرکات قلبی شما بر روی یک صفحه ویدیویی مشاهده می شود .
 یک نوار ویدیو یا عکس را می توان تهیه نمود .
 در طول تست شما نیز می توانید ویدئو را ببینید .
 این تست اغلب به کمتر از 15 تا 20 دقیقه زمان نیاز دارد .
 این تست درد و عوارض جانبی ندارد .
 پزشک شما در مورد نتایج آن با شما صحبت می کند .
 
 
در برخی از موارد جهت تهیه تصاویر واضح تر،ضروری است که پروب اکوکاردیوگرافی به قلب شما نزدیکتر باشد. در نتیجه شما تستی تحت عنوان اکوکاردیوگرافی از طریق مری(TEE) را انجام می دهید . در این تست:
 پزشک به آرامی یک لوله همراه با پروب در انتهای آن را در هنگام بلع به پایین گلوی شما به داخل مری می راند (مری لوله ای است که دهان شما را به معده وصل می کند) .
 امواج صوتی تصاویری مشابه آنچه که در بالا ذکر شد راایجاد می کنند .
 پس از پایان تست پزشک به آرامی پروب را بیرون می کشد .
 ممکن است شما احساس سرفه کنید .
اکوکاردیوگرافی (اکوی قلبی) چه چیزی را نشان می دهد ؟
 اندازه و شکل قلب .
 نحوه عملکرد کلی قلبی .
 ضعف دیواره یا بخشی از قلب وعدم کارکرد صحیح آن .
 مشکلات دریچه ای قلبی .
 وجود لخته خون در قلب .