داروخانه

 

نام واحد: بخش مراقبتهای دارویی                                      

رئیس واحد :دکتر لیدا شجاعی                        مسئول فنی :                                        مسئول بخش  مراقبتهای دارویی:

تلفن های داخلی و مستقیم :   315-314      08338376519

روند کار در داروخانه:

تعدادپرسنل داروخانه 9نفر .3نفر پزشک داروساز  

ساعت کار به صورت شبانه روز

بخش مراقبت های دارویی بیمارستان امام علی از اواخر سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرد.

این بخش شامل داروخانه بستری، انبارهای دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی می باشد که به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات زیر می پردازد:

فعالیت های درمانی:

1.      انجام مشاوره های فارماکوتراپی، ویزیت بخش های ویژه و راندهای آموزشی

2.      تکیل فرم تلفیق دارویی به صورت ماهانه

3.      پاسخگویی به سوالات اعضا کادر درمان در خصوص مسایل دارویی

4.      ثبت و بررسی عوارض و خطاهای دارویی

5.      ثبت و بررسی موارد مرتبط با تجهیزات پزشکی مصرفی

6.      نظارت بر مصرف منطقی داروهای پرهزینه

7.      نظارت بر مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها (antibiotic stewardship)

8.      چک و تائید درخواست دارو و تجهیزات بخش های بستری و تحویل دارو

9.      دبیر کمیته دارو درمان و برگزاری جلسات ماهانه

10.  شرکت در کمیته کنترل عفونت

11.  تهیه و تدوین فرمولاری دارو و تجهیزات پزشکی

12.  تهیه پروتکل داروهای خودبخود متوقف شونده (automatic stop order)

13.  نظارت بر درخواست های انبار دارویی و تجهیزات

14.  نظارت بر اجرای دستورالعمل های ابلاغی

15.  انجام کلیه امور اعتبار بخشی مرتبط با بخش مراقبت های دارویی

فعالیت های آموزشی:

1.      برگزاری کلاس های آموزشی جهت رزیدنت های پزشکی، دانشجویان پزشکی و داروسازی، پرستاران و تکنسین های امور دارویی

2.      تهیه کتابچه، بروشور و دستورالعمل های آموزشی

فعالیت های تحقیقاتی:

1.      فعالیت های پژوهشی با مشارکت دانشجویان داروسازی

این بخش در حال حاضر با دارا بودن یک متخصص بالینی، دو داروساز عمومی و 9 پرسنل فعالیت می نماید. داروخانه بستری به صورت شبانه روزی و داروخانه کت لب به صورت پاره وقت فعال می باشد.