هئیت علمی

نام و نام خانوادگی رتبه علمی و تخصص ‌آدرس مطب ایمیل دکتر فریدون سبزی پروفسور و فوق تخصص جراحی قلب وعروق بیمارستان امام علی (ع) dr_sabzi@yahoo.com دکتر غلامرضا شیبت زاده استادیار فوق تخصص جراحی قلب وعروق بیمارستان امام علی (ع) gholamrezashibatzadeh@yahoo.com(ع) Omrani_47@yahoo.com دکتر عبدالحمید ذکایی استادیار فلوشیپ  بیهوشی قلب بیمارستان امام علی (ع) zokai.universitaet_kermanshah@yahoo.com دکترغلامرضا مرادی استادیار فلوشیپ  بیهوشی قلب بیمارستان امام علی (ع)    Dr-fashebjamee@yahoo.com دکتر زهرا جلیلی استادیار فوق تخصص قلب کودکان چهار راه اجاق zjalili 47@yahoo.com دکتر ناهید صالحی استادیار متخصص قلب و عروق بیمارستان امام علی (ع) n_ salehi 45 @ yahoo.com دکتر نادر عسگری هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی فوق تخصص قلب وعروق- فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بیمارستان امام علی ع nader1680@Yahoo.com   ----- دکتر مصطفی بهره مند استادیار متخصص قلب وعروق چهارراه مطهری –   Dr_M_Bahremand@yahoo.com محمدی تقی اصفهانی   دکتر بهزاد حاجی مرادی استادیار فوق تخصص قلب وعروق پل حاج محمد تقی اصفهانی  ساختمان مهرگان bhajimoradi@kums.ac.ir دکتر علیرضا رای استادیار فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی پارکینگ شهرداری ساختمان اجلالیه alireza_rai@yahoo.com