بخش اورژانس قلب و عروق

ems  

نام بخش فوریتها و اورژانس                                         نام لاتین: Ward Emergency
رئیس بخش : دکتر رضا حیدری مقدم                 سرپرستار :نیکو علوی حسینی

تلفن های داخلی و مستقیم : 319-320
پزشکان بخش :  دکتر فرزانه گودرزی-دکتر اسد محمدی-دکتر حسن موسوی-دکتر غلامرضا ایمانی-دکتر پارمیس پروانه سیار-دکتر پروین قنبری- دکتر محمدحسین ولی پور

روند کار در اورژانس:
پزشک اورژانس که از میان پزشکان با تجربه و دوره دیده ای انتخاب شده اند بعد از ورود بیمار بلافاصله از وی معاینه به عمل آورده در صورت قطعی دانستن تشخیص با هماهنگی رزیدنت مقیم قلب، نسبت به انجام اقدامات درمانی و یا بستری در بخش های مربوطه همکاری می نمایند.
با توجه به وجود دستیاران سال دوم ، سوم و چهارم هرگونه ابهام تشخیصی بصورت سلسله مراتب با دستیار سال بالاتر مطرح شده و در نهایت با مشاوره تلفنی و یا فراخوان حضوری متخصص قلب، تشخیص و درمان نهایی بیمار انجام می شود. بدیهی است در این سلسله درمانی مسئول نهایی متخصص آنکال می باشد.
میزان مراجعین بیماران سرپایی به اورژانس بطور متوسط در ماه 4500 نفر می باشد . با توجه به اینکه اولویت بستری در این مرکز با بیمارانی است که احتیاج به روشهای تشخیصی خاص و یا درمانهای خاص می باشند، لذا تعیین این اولویت ها بگونه ای است که به بیمارانی که احتیاج به خدمات منحصر به فرد از جمله آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، اکوی مری، عمل جراحی و اقدامات درمانی دیگری چون نصب پیس میکر یا (Ablaion) می باشد که در حال حاضر فقط در این مرکز ارائه می شود. متاسفانه به علت بار کاری زیاد، بیمارانی که به خدمات عمومی تری از جمله بستری در CCU یا بخش های بستری باشند پس از انجام اقدامات اولیه و هماهنگی با سایر مراکز به بخش های مربوطه هدایت می شوند.