تاریخچه مرکز تحقیقاتی آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)

 

گروه داخلی وجراحی قلب  در سال 1373بصورت موقت در بیمارستان شهید بهشتی شروع فعالیت نمودو همزمان یک مرکز قلب جداگانه به نام بیمارستان امام علی (ع) از همان سال شروع به احداث گردید . این مرکز در سال 1378 (خردادماه)با 100تخت(1بخش جراحی زنان واطفال، 1بخش جراحی مردان، 1بخش ICUو 1بخش ccu) بعنوان مرکزتخصصی وفوق تخصصی  جراحی قلب و عروق در فضایی به مساحت 23000 متر مربع وزیر بنای 13000 متر مربع ،افتتاح وآغاز به فعالیت نمود.با ارتقای کمی و کیفی خدمات تشخیصی و درمانی در طی سالهای اخیر این مرکز به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی منطقه غرب کشور خدمات تخصصی و منحصر به فرد را در زمینه قلب و عروق ارائه می دهد . بطوری که در سه سال متوالی بعنوان تخت های نمونه کشوری برگزیده شد( در یکی از سالهای اخیر با کسب بالاترین امتیاز در رده اول برنامه تخت های نمونه کشوری انتخاب شد) . گستره فعالیت این مرکز از محدوده استان فرا رفته و در حال حاضر پذیرایی بیماران استانهای کرمانشاه- کردستان- ایلام - لرستان و کشور عراق می باشند.