چاقی یکی از عوامل مهم ایجاد بیماریهای قلب وعروق
 
در یک تعریف ساده چاقی به معنای انباشت بیش از حد چربی و افرایش وزن ناشی از آن می باشد.درواقع اگر وزن فردی بیش از 20درصد مقدار استاندارد خود باشدبه آن فردچاق گفته میشود.میزان استاندارد و مناسب وزن   تعیین می گردد .  توسط نمایه توده بدنی یا(BMI)
نمایه توده بدنی چیست؟
این شاخص از تقسیم وزن به کیلوگرم به قد به متر به توان 2حاصل میشود وبراساس عدد بدست آمده فرد در یکی از گروههای ذیل قرار میگیرد:
-از 19تا25                 نرمال
-از25تا29                  چاقی درجه یک  
-از29تا35                  چاقی درجه دو
-از35 به بالا              چاقی مفرط
به این ترتیب شما به سادگی میتوانید وضعیت خود را ارزیابی نمائید.
چرا افراد چاق میشوند؟(با توجه به دلایل متعدد چاقی مهم ترین موارد قید می گردد.)
*مصرف بیش از حد نیاز کالری:
-خوردن غذاهای چرب با حجم زیاد
-مصرف روزانه دسرهای پر کالری
-استفاده از غذاهای آماده وفست فودها
-استفاده مدوام از شیرینی جات و نوشابه های پرکالری
*زندگی بی تحرک و ماشینی
-استفاده از خودرو حتی برای مسافت های کوتاه
-نشستن یکجا واستفاده ار کامپیوتر،تلویزیون،.........
استفاده از ماشین های مختلف در انجام کارهای منزل
بی تحرکی روزانه باعث عدم سوختن کالری گردیده و درنهایت به انباشت چربی کمک می نماید.
*نداشتن خواب کافی
-تحقیقات نشان داده که کاهش ساعات خواب احتمال ابتلا به چاقی را درکودکان و بزرگسالان به میزان دو برابرافزایش میدهد.طبق این یافته ها مشخص گردیده که کم  خوابی درافراد بالغ و کودکان بالای 5سال به افزایش اشتها و تمایل بیشتر برای خوردن منجر می گردد.خواب ناکافی باعث ترشح بیشتر هورمونی بنام گریلین (Ghrelin) میشود که محرک اشتها بوده و در عوض هورمون لپتین(Leptin) که کاهنده اشتهاست را محدود خواهد کرد.
*اختلالات هورمونی نظیر:
کم کاری غده تیروئید،وترشح بیش از حد برخی از هورمونها.....................
*توارث و ژنتیک
در برخی افراد ایجاد و یا افزایش وتشدید چاقی تحت تأثیرموارد ژنتیکی صورت می پذیرد.
*استفاده ازداروها
برخی ازداروها به خصوص داروهای هورمونی باعث افزایش وزن از طرق مختلف می گردند.
*مسائل روانشناختی نظیر:
عادات غذائی-افسردگی-عدم کنترل خوردن در حین عصبانیت-و...............
درمان چاقی:
 درمان چاقی دارای دوقسمت مهم میباشد:
1-رسیدن به وزن مطلوب
2-نگهداری وزن درمحدوده نرمال
*افرادچاق اغلب فکر می کنند کاهش وزن در یک زمان کوتاه یک موفقیت قابل توجه است در صورتیکه این تفکرنادرست بوده ونتیجه بخش نمی باشد.
در واقع هدف اصلی باید کاهش حدود ده درصد وزن طی مدت مشخص باشد.بطور میانگین کاهش هفته ای بین پانصد گرم تا یک کیلو گرم با برنامه غذائی تجویز شده توسط مشاور تغذیه مناسب است.
نکته مهم تفکر و جدیت در کاهش وزن به آرامی بعنوان یک هدف است.وباید دانست افرادیکه با برنامه منظم و بدون شتاب وزن خود را کاهش میدهند به همان اندازه در نگهداری وزن موفق ترند.این مطلب ادامه دارد.........