بخش مراقبتهای جراحی قلب ICU

نام واحد: بخش مراقبتهای ویژه                  نام لاتین: Invasive Care Unit
رئیس واحد : دکتر مجتبی نیازی                مسئول واحد: فرحناز رستمی
تلفن های داخلی و مستقیم : 250
پزشکان جراح بخش: دکتر فریدون سبزی- دکتر غلامرضا شیبت زاده

پزشکان بیهوشی بخش : دکتر ناصر همتی- دکتر مجتبی نیازی- دکتر عبدالمجید ذکایی

در این بخش بیماران عمل شده بلافاصله بعد از عمل به این بخش منتقل می شوند. در اغلب مواقع این بیماران به مدت چند ساعت و حتی تا فردای آن روز بیهوش می باشند. به این ترتیب بیماران روی دستگاه تنفس مصنوعی قرار گرفته و تحت مراقبت ویژه می باشند . بر بالین هر بیمار حداقل یک و گاهاٌ دو یا چند پرستار آموزش دیده بطور دائم حضور داشته و مسئول آن بیمار می باشند .
ICU به تمام دستگاههای کامپیوتری و هشدار دهنده که لازمه مراقبت از بیماران جراحی شده است می باشد. بنابراین هر نوع تغییر در شرایط بیمار به وسیله علائم هشدار دهنده به اطلاع پرستاری رسانده می شود گذشته از این یکی از فوق تخصصهای بیهوشی بصورت شبانه روز در ICU مقیم بودن و کلیه تغییرات ایجاد شده در بیمار را بصورت فوری بررسی کرده و دستورات لازم را به گروه مراقبت ارائه می دهند چنانچه نیاز باشد مسائل بیمار به اطلاع جراح و متخصص قلب نیز رسانده می شود.
بیماران معمولاٌ در روز بعد از عمل به هوش آماده و یکی از بستگان به ملاقات وی می آیند در صورتی که بهبودی بیمار سیر طبیعی داشته باشد روز بعد به بخش بستری منتقل می شود. تعداد تختهای ICU در حال حاضر 11 تخت بوده و در آینده تا 26 تخت افزایش خواهد یافت.