جراحی قلب مردان

بخش جراحی مردان
نام واحد: جراحی مردان                         نام لاتین: Ward Man Cardiac Surgery
رئیس واحد : دکتر شیبت زاده           مسئول واحد : غزاله عزیزی
تلفن های داخلی و مستقیم : 244
پزشکان بخش : پرفسور سبزی-دکتر شیبت زاده

این بخش دارای 20 تخت فعال بوده که به زودی به 35 تخت افزایش می یابد. در این بخش بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته دوره مراقبت اولیه و و یژه خود را در ICU جراحی قلب باز طی کرده اند و یا در انتظار جراحی قلب پذیرا بوده و بطور متوسط به مدت یک هفته بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند تحت مراقبت و مداوا قرار گرفته اند. در این بخش بصورت روزانه متخصص قلب به همراه تیم آموزشی مرکب از دستیاران و دانشحویان بصورت روزانه بیماران را ویزیت نموده و در صورت لزوم از سایر پزشکان از جمله جراح قلب – متخصص بیهوشی و پزشکان سایر مراکز نیز بصورت مشاوره ای دعوت به عمل می آید. بعلاوه کارشناس فیزیوتراپی- روانشناس و تغذیه در صورت تجویز پزشک راهنمایی و دستورات را به بیماران ارائه می نمایند . تعداد پرسنل شاغل در این بخش شامل 9 نفر پرستار دوره دیده می باشد.


توصیه :
به لحاظ امکان خطر عفونت در بیمارانی که دارای زخم تازه بوده و نقاهت اعمال جراحی باز را طی می کنند توصیه اکید عبارت است از :
- ممنوعیت از ملاقات عمومی
- ممنوعیت در آوردن گل- شیرینی و سایر مواد غذایی
لذا محدودیت ملاقات صرفا به منظور حراست و حفاظت از سلامتی بیمار می باشد.