داخلی قلب زنان

نام واحد: بخش داخلی زنان                 نام لاتین: Ward Woman
رئیس واحد :  دکتر هاشم کازرانی        مسئول واحد : خانم روحبخش حاصلی
تلفن های داخلی و مستقیم : 239
پزشکان بخش : دکتر علیرضا رای - دکتر هاشم کازرانی- دکتر بهزاد حاجیمرادی

روند کار در بخش داخلی زنان:

بخش داخلی زنان بخشی است واقع در منتهی الیه سمت راست طبقه اول بیمارستان، این بخش دارای 32 تخت واقع در 8 اتاق 3 تا 6 تخته می باشد. بخش اکو – TEE (اکو مری) و هولتر مانیتور نیز در این بخش مستقر می باشد.
در این بخش بیماران با مشکلات قلبی- آنژیوگرافی و EPS و ..... بستری می شوند. بیماران آنژیوگرافی صبح روز قبل مراجعه و تشکیل پرونده داده، گرافی ریه و آزمایشات روتین لازم را انجام داده و عصر همانروز بستری خواهند شد و روز پس از آنژیوگرافی ترخیص می گردند. در صورت نیاز به جراحی اورژانسی در بخش مشاوره جراحی انجام و نوبت عمل جهت ایشان گرفته شده و بیمار به بخش جراحی منتقل می شود.  جهت بیماران داخلی آزمایشات روتین – گرافی ریه انجام و آنزیم های قلبی و نوار قلب تا سه نوبت چک می شود.  بیمار روزانه توسط متخصصین قلب و رزیدنتهای ایشان ویزیت شده و در صورت داشتن مشکل در طول روز رزیدنت بخش بیمار را ویزیت خواهد کرد.