اکو کاردیوگرافی

اکو داخلی

با استفاده از دستگاه اکوکاردیوگرافی نقص های ارثی (Congenital) تشخیص داده می  شود. و توسط سرکار خانم دکتر زهرا جلیلی- فوق تخصص قلب و عروق کودکان انجام می شود.