ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر غلامرضا مرادی

فلوشیپ جراحی قلب و عروق

2

دکتر عقیق حیدری

فلوشیپ جراحی قلب و عروق

3

دکتر عبدالحمید ذکایی

فلوشیپ جراحی قلب و عروق