پمفلت های  تغذیه

 

 پمفلت های هولتر

پمفلت هولتر مانیتورینگ پمفلت هولتر مانیتورینگ

پمفلت های  پزشکی هسته ای

پمفلت های کرونا

             * پمفلت 14 اصل توصیه شده تغذیه

             * پمفلت نحوه تمیز کردن و گندزدایی سطوح

             * پمفلت راهنمای آموزشی مادران جهت شیردهی

             * پمفلت روش صحیح تهیه و استفاده از گندزداها و شوینده های خانگی

             * پمفلت شرایط تعامل سالمندان غیر مبتلا به کووید

             * ویژگی های اتاق قرنطینه

             * پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

             * خودمراقبتی در تنگی نفس و مشکلات تنفسی در کرونا

             * فیزیوتراپی قفسه سینه دربیماران کرونایی

دیابت

              * دیابت - پی گیری درمان - مراقبت

              * دیابت و ا نواع آن