تعداد بازدیدکنندگان

۳۹ نفر
۱۰۵,۷۷۷ نفر
۷,۸۱۱ نفر
۸,۲۷۴ نفر
۲۴ شهریور ۱۳۹۷
۳,۶۲۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۱ ۴۹   کاربر ۹۲   صفحه
۰۶/۳۱ ۳۹   کاربر ۷۹   صفحه
۰۶/۳۰ ۳۱   کاربر ۹۴   صفحه
۰۶/۲۹ ۴۵   کاربر ۶۷   صفحه
۰۶/۲۸ ۳۷   کاربر ۵۸   صفحه
۰۶/۲۷ ۳۱   کاربر ۸۹   صفحه
۰۶/۲۶ ۳۹   کاربر ۱۰۵   صفحه
۰۶/۲۵ ۴۴   کاربر ۱۰۷   صفحه
۰۶/۲۴ ۳۹   کاربر ۹۸   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۷   کاربر ۵۶   صفحه
۰۶/۲۲ ۳۳   کاربر ۱۰۳   صفحه
۰۶/۲۱ ۵۵   کاربر ۱۰۵   صفحه
۰۶/۲۰ ۶۴   کاربر ۱۱۵   صفحه
۰۶/۱۹ ۲۳۳   کاربر ۳۴۲   صفحه
۰۶/۱۸ ۴۷   کاربر ۸۲   صفحه
۰۶/۱۷ ۵۰   کاربر ۱۰۱   صفحه
۰۶/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸۰ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۸ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۶ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۶ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۷ ۰ %

ساعت ۵ تا ۶
۵ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۲ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۰۶ ۱۲ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۴ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۳۱ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸۶ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۱۵ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۵ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۸ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۰ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۷ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۹ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۶ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۵ ۶ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸۹ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۲۴ ۷ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۹ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳۴,۱۱۲ ۳۳ %
USA
USA
۲۰,۹۹۷ ۲۰ %
ZZZ
ZZZ
۱۷,۷۳۲ ۱۷ %
DEU
DEU
۹,۹۲۱ ۱۰ %
ROM
ROM
۴,۵۸۷ ۴ %
RUS
RUS
۲,۵۵۱ ۲ %
FRA
FRA
۲,۳۹۰ ۲ %
GBR
GBR
۲,۱۶۸ ۲ %
CHN
CHN
۱,۹۹۱ ۲ %
JPN
JPN
۱,۵۰۵ ۱ %
CAN
CAN
۱,۲۰۲ ۱ %
DNK
DNK
۱,۰۲۶ ۱ %
HKG
HKG
۸۳۰ ۱ %
UKR
UKR
۵۸۰ ۱ %
NLD
NLD
۵۲۴ ۱ %
KOR
KOR
۳۹۳ ۰ %
ITA
ITA
۳۴۷ ۰ %
AUS
AUS
۲۷۹ ۰ %
TUR
TUR
۲۲۰ ۰ %
GRC
GRC
۲۱۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴۶۶ ۵۵ %
Firefox
Firefox
۲۳۹ ۲۸ %
Safari
Safari
۵۷ ۷ %
Mozilla
Mozilla
۵۵ ۶ %
IE 11.0
IE 11.0
۹ ۱ %
Other
Other
۷ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۵ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۴ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۳ ۰ %
Edge
Edge
۲ ۰ %
Opera
Opera
۱ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۵۸۳ ۶۹ %
Windows 7 ۸۷ ۱۰ %
iOS ۵۵ ۷ %
Other ۴۴ ۵ %
Windows 10 ۳۰ ۴ %
Android ۱۵ ۲ %
Windows 8 ۱۴ ۲ %
XP ۱۲ ۱ %
Vista ۲ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دکتر مصطفی رایی ۳
دکتر محمد رضا سعیدی ۱
عمل بزرگ شدن قلب ۱
بیمارستان امام علی کرمانشاه ۱
اکو مری قلب ۱
تلفن واحد دانشکده پزشکی ۱
آدرس و شماره مطب دکتر رای ۱
علت مرگ دکتر صاحب جمعی کرمانشاه ۱
کپسول ادالات ۱