مساحت و بخشها

این مرکز با 23000 متر مربع مساحت دارای 12600 متر مربع زیر بنا و 192 تخت فعال دارای بخشهای بستری جراحی قلب مردان- جراحی قلب زنان- اطفال- CCU1 -CCU2 -CCU3- Post CCU - ICU2 -  ICU1 - پست آنژیوگرافی- بخش های داخلی مردان و زنان، اتاق عمل - آنژیوگرافی - اکوکاردیوگرافی – تنفس-درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی قلب- مرکز بازتوانی قلبی-داروخانه- رادیولوژی- آزمایشگاه و اورژانس می باشد. از نظر آموزشی این مرکز در زمینه تربیت دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی و دستیار فوق تخصص جراحی قلب و دستیارتخصصی قلب فعال است. این مرکز یکی از مراکز مهم دانشگاهی در زمینه تحقیقاتی بوده و مرکز تحقیقات هدایت فعالیت های تحقیقاتی را بر عهده دارد.