کمیته برنامه ریزی آموزشی واحد توسعه آموزش بالینی 

 

ردیف

کمیته های آموزشی

رئیس کمیته

اعضاء کمیته

1

کمیته برنامه ریزی آموزشی واحد توسعه آموزش بالینی  EDU

دکتر ناهید صالحی

دکتر ناهید صالحی دکتر  علیرضا رای دکتر زهرا جلیلی

 

نام ونام خانوادگی

عنوان طرح درس

دکتر علیرضا رای

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

ECG

دکتر ناهید صالحی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

بیماریهای دریچه میترال

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

سندروم حاد کرونر

دکتر مصطفی بهره مند

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

آنژین صدری پایدار

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

CPR

دکتر اسداله امیری پور

متخصص قلب و عروق

اختلالات هایپرلیپیدمی

دکتر نادر عسگری

 فوق تخصص قلب و عروق

آریتمی

دکتر زهرا جلیلی

فوق تخصص قلب کودکان

علائم و نشانه های بیماریهای قلب و عروق

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مکانیسم  علل ایجاد و ریسک فاکتورهای آترواسکلروز

دکتر سوسن محمودی

فوق تخصص قلب و عروق

 

دکتر نفیسه منتظری

متخصص قلب و عروق

نارسایی قلب

دکتر زینب سوهانی

متخصص قلب و عروق

 

دکتر اعظم کیانی

متخصص قلب و عروق