مرکز بازتوانی

  • نام واحد : پیشگیری و بازتوانی قلب 
  • نام لاتین: Cardiac Prevention and Rehabilitation Ward
  • مسئول علمی: دکتر بهزاد حیدرپور             مسئول واحد : پروین عزتی
  •  تلفن های داخلی و مستقیم : 291- 8380698
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خدماتی که در این واحد ارائه می شود :
بیماران قلبی پس از تشخیص در کلینیک و یا پس از ترخیص از بیمارستان ، از سوی پزشکان به این واحد ارجاع می شوند و در برنامه های بازتوانی قلبی شرکت می کنند. بیماران با سابقه حمله قلب و یا بالن زدن رگهای کرونر بیشترین مراجعین به این مرکز را تشکیل می دهند.
هدف از انجام دروه بازتوانی ، آموزش و کمک به بیمار و خانواده او در خصوص اصلاح شیوه زندگی (Life Style Modification) به منظور ممانعت از عود حملات و نیز بازگشت به زندگی فعال و پر ثمر می باشد . مشاوره پزشکی، روانشناسی، تغذیه و ورزش در قالب یک برنامه حدوداٌ دو ماهه برای بیماران ارائه می گردد. بیماران شهرستان ها و استانهای مجاور نیز می توانند در دوره های فشرده مرکز شرکت کنند. کلاسهای ورزش تحت نظارت همراه با آموزش گروهی تغذیه سالم ، راههای برخورد با استرس و ترک سیگار از برنامه های بازتوانی به شمار می روند. کنترل فشار خون ، چربی خون ، چاقی و قند خون از دیگر برنامه های مرکز است.
بیماران قبل و بعد از دوره بازتوانی از نظر ظرفیت ورزشی ، میزان چربی و قند خون ، فشار خون ، سلامت روان و کیفیت زندگی ارزیابی شده و نتایج دوره بر آنان و پزشکانشان گزارش می گردد.
برنامه های پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی در خصوص ورزش مناسب ، تغذیه صحیح ، کنترل عوامل روانی اجتماعی و ترک سیگار در قالب سخنرانی ، تدوین کتاب ، پمفلت، برگزاری کلاس و مشاوره خصوصی از دیگر فعالیتهای این بخش است که با هدف ارتقا سطح آموزشهای عمومی و جلوگیری از ایحاد بیماریهای قلبی انجام شود.
انجام تحقیقات پزشکی در زمینه های یاد شده نسط بخش دیگری از فعالیتهای بخش پیشگیری و بازتوانی قلبی است.

توصیه ها :
چهت آشنایی بیشتر با فعالیتهای این بخش می توانید با تلفن 8360698 تماس گرفته و یا با آدرس کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی – بیمارستان امام علی – بخش پیشگیری و بازتوانی قلبی مکاتبه کنید. 
 چارت بازتوانی