راه اندازی ها

 

راه اندازی بخش سونوگرافی مرکز

         به منظور گسترش خدمات به بیماران بستری در این مرکز و جلوگیری از انتقال به مراکز سونوگرافی خارج ازبیمارستان بخش سونوگرافی روز شنبه 94/12/02 با حضورآقای دکتر معتصم سبحانی متخصص سونوگرافی و رادیولوژی با انجام سونوگرافی 5 بیمار رسماً شروع به کار نمود. بدیهی است این امر افزایش سرعت تعیین تکلیف در بیماران بسیار حائز اهمیت می باشد. در حال حاضر با توجه به حجم و تعداد بیماران نیازمند مشاوره سونوگرافی این واحد تشخیصی 3 روز در هفته(روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه) مشاوره بیماران بستری را انجام می دهد.


سونوگرافی

اخبار