ورودی بیمارستان
اورژانس + ccu3
 
ساختمان درمان
طبقه همکف:
·   بخش ccu1-ccu2
·   بخش Post CCU
·   بخش داخلی مردان  
·   بخش داخلی زنان

    داروخانه

    سونوگرافی

    اکو - هولتر

     تلفنخانه

طبقه دوم:
·   بخش جراحی زنان و  کودکان
·   بخش جراحی مردان

    دفتر مدیریت پرستاری

   

 
طبقه سوم :
  اتاق عمل جراحی قلب و عروق
   بخش 1ICU و ICU2 قلب
·   واحد تنفس
·    ABGواحد
زیر زمین :
·   آنژیوگرافی
·   آزمایشگاه
·   رادیولوژی
·   بانک خون

    بخش پست آنژیوگرافی

    تاسیسات

    اتوکلاو

 
 
ساختمان اداری
طبقه همکف:

·   درآمد
·   ترخیص
·   اتاق سرور- کارشناسان IT-HIS
·   مدارک پزشکی
·   مددکاری

    دفتر بهبود کیفیت

    کارشناسان بیمه

 

طبقه دوم :
·   ریاست-مدیریت-روابط عمومی
·   حسابداری
·   امور اداری
·   کارگزینی
·    حراست
·   دبیرخانه
·    تدارکات
·    خدمات

     امین اموال

 
زیر زمین:
·   بهداشت محیط - بهداشت حرفه ای
·    آمفی تئاتر
·    انبار
 ساختمان درمانگاه :
  •  تست ورزش
  • اکوکاردیوگرافی
  • کلینیک ( فوق تخصصی جراحی قلب و عروق- متخصص داخلی- متخصص بیهوشی)
واحد بازتوانی :
  • فیزیوتراپی
  • روانشناسی
  • تغذیه
محوطه بیمارستان: مرکز تحقیقات- آموزش-کتابخانه- پذیرش - بانک- نقلیه-نگهبانی- بوفه- همراه سرا