آدرس مطب پزشکان شاغل در مرکز

نام پزشک

نوع تخصص

آدرس و شماره تلفن

آقای دکتر محمدرضا سعیدی

متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال

پارگینگ شهرداری ،  ساختمان دی، طبقه چهارم، تلفن 2-37295501

آقای دکتر مصطفی بهره مند

متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال

کلینیک مهدیه، روبروی پارک شیرین، تلفن37290140    

آقای دکتر علیرضا رای

متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال

پارگینگ شهرداری ،  ساختمان اجلالیه، تلفن37277074

آقای دکتر فرزاد صاحب جمعی

متخصص قلب وعروق

پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمدتقی اصفهانی ساختمان دکترمردان پور، تلفن37290999

آقای دکتر نادر عسگری

متخصص قلب وعروق و فلوشیپ الکتروفیزیولوژی

پارکینگ شهرداری ،جنب هتل راه کربلا-ساختمان متخصصین، تلفن37226731

آقای دکتر رضا حیدری مقدم

متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال

کلینیک مهدیه، روبروی پارک شیرین، تلفن37281047

خانم دکتر زهرا جلیلی

فوق تخصص قلب اطفال

پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمدتقی اصفهانی ساختمان دکتر مردان پور ، تلفن37235284

آقای دکتر بهزاد حیدرپور

متخصص پزشکی ورزشی

کلینیک مهدیه روبروی پارک شیرین ، تلفن37213113