•  لیست سازمانهای بیمه طرف قرار داد بیمارستان امام علی (ع)


  ·      
   بیمه های پایه :

  تامین اجتماعی، بیمه سلامت، نیروهای مسلح،  کمیته امداد امام خمینی(ره) 

  ·      بیمه های تکمیلی :

  شرکت نفت، بیمه بانک ها،  آتیه سازان، آسیا، SOS کمک رسان، بیمه دی

 • تعرفه بیمارستان امام علی (ع)

  1-بیمارستان امام علی (ع)مجری برنامه تحول نظام سلامت می باشد.

  2-تمامی تجهیزات پزشکی و داروهاتوسط خودبیمارستان تهیه شده و بیمار و همراهان هیچگونه وظیفه و تعهدی جهت تهیه دارو و تجهیزات خارج ازبیمارستان نخواهند داشت .

  3-بیمار بستری جهت انجام اقداماتی از قبیل اسکن ،MRI ،و... که در این مرکز ارایه نمی گردد،پس از هماهنگی واحد پذیرش و با استفاده از آمبولانس بیمارستان جابجا وانتقال می یابد.وبیمار پس از انجام خدمات مذکور مجدد به همین مرکز منتقل می شود.لازم به ذکر است هزینه این خدمات ازبیماریا همراه وی در بیمارستان مقصد اخذ نخواهد شد .این گروه از هزینه ها در صورتحساب بیمارستان امام علی (ع) ثبت و هنگام ترخیص محاسبه میگردد.

  4-این مرکز دارای درجه ارزشیابی یک می باشد.

  5-جدول نرخ هتلینگ به تفکیک اتاق های 1 و 2 تخته.اتاق های 3 تخته وچند تخته(تخت عادی)و تخت های ویژه به شرح زیر می باشد.(مبالغ به تومان می باشد)

  اتاق 1تخته

      اتاق 2 تخته

    تخت عادی       (3تخته و بیشتر)

  تخت CCU

  تخته ICU

  2930000

  2198000

  1465000

  3399000

  6798000

  6-هزینه بیماران سرپایی جهت انجام ویزیت و خدمات پاراکلینیک در حدود 15 درصد می باشد.

  7- از کل هزینه های بیماران بستری از جمله هتلینگ و هزینه اقامت در بیمارستان، جهت افراد تحت پوشش بیمه در حدود 10 درصد توسط بیمار به عنوان فرانشیز دریافت  می گردد این مبلغ جهت دارندگان دفترچه بیمه روستایی در حدود 5 درصد میباشد. مگر در مواردی خدمتی تحت پوشش سازمانهای بیمه گر قرار نداشته باشد.

  8- با توجه به اینکه یک سری از خدمات ارائه شده در کلیه بیمارستانها از جمله تعداد اندکی از اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی، از شرایط قرارداد فی مابین بیمارستان ها و سازمان های بیمه گر خارج است، لذا هزینه این اقلام براساس ضوابط قانونی موجود بصورت 90٪ سهم یارانه و 10٪ فرانشیز در صورتحساب بیمار محاسبه و ثبت میگردد.


تعرفه