پایگاه عرضه اطلاعات کتابخانه

پایگاه عرضه اطلاعات کتابخانه بیمارستان امام علی (ع) به منظور انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی جهت استفاده اساتید و دانشجویان و کارکنان و سایر افراد دانشگاه می باشد. امکانات این بخش شامل موارد زیر است:
1- سرویس دهی و راهنمایی کاربران جهت استفاده از اینترنت و جستجوی مقالات علمی و استفاده از دیگر برنامه های کامپیوتری.
2-     دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی   on-line موجود در Digital Library
3-      امکانات نرم افزاری ( یکسری سی دی های اطلاعاتی، آموزشی)
 
ساعت کار : 14-8
تعداد پرسنل: یک نفر ( کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی)
تجهیزات: یک دستگاه کامپیوتر – یک دستگاه چاپگر