کتابخانه

نام واحد : کتابخانه                              نام لاتین:       Library                رئیس واحد :            
مسئول واحد :  خانم سبزی                             تلفن های داخلی و مستقیم :  
 
خدماتی که در این واحد ارائه می شود :
1-     تهیه کتب ، مجلات و منابع نرم افزاری آموزشی جهت دانشجویان دستیاران و پزشکان
2-     راهنمایی دانشجویان در ارائه خدمات اینترنتی و تهیه منابع جهت کمک به فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 
تعداد کامپیوتر: 5 دستگاه
تعداد سی دی: 15مورد
تعداد افراد مراجعه کننده: 15 نفر
بانک های اطلاعاتی مورد استفاده: inlm - دسترسی به پایگاه اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی مانند:
Update-Science direct-Clinicalkey-Pubmed-Proquest
منابع اطلاعاتی چاپی: 2075 مورد
کتاب فارسی : 1500 جلد
کتاب لاتین : 1000  جلد
سی دی : 205 مورد
نشریات لاتین : 7 عنوان نشریه در کتابخانه دیجیتال مشترک هستیم