کتابخانه

نام واحد : کتابخانه                              نام لاتین:       Library                رئیس واحد :            
مسئول واحد :                                تلفن های داخلی و مستقیم :   263
 
خدماتی که در این واحد ارائه می شود :
1-     تهیه کتب ، مجلات و منابع نرم افزاری آموزشی جهت دانشجویان دستیاران و پزشکان
2-     راهنمایی دانشجویان در ارائه خدمات اینترنتی و تهیه منابع جهت کمک به فعالیت های آموزشی و پژوهشی
تعداد کامپیوتر: 1 دستگاه
تعداد سی دی: 207 مورد
تعداد افراد مراجعه کننده: 15 نفر
بانک های اطلاعاتی مورد استفاده: inlm
منابع اطلاعاتی چاپی: 2075 مورد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    لینک دسترسی به منابع اطلاعاتی   http://lib.kums.ac.ir/web/guest/resource-sharing

     لینک کوریکولوم های آموزشhttp://centerlibrary.kums.ac.ir/fa/curiculom

      تماس با کتابخانه 08338376521