تخصص های بیمارستان:

  • فوق تخصصی جراحی قلب و عروق
  •  فوق تخصصی و تخصص قلب و عروق
  • آنژیوگرافی - آنژیوپلاستی- والووپلاستی- اکوکاردیوگرافی- اکوی مری
  • فوق تخصصی قلب اطفال
  • اورژانس قلب

کادر درمانی شاغل در بیمارستان :

تخصص ها تعداد (نفر)
کل پزشکان متخصص و فوق تخصص 27
فوق تخصص جراحی قلب 3
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 4
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی 2
متخصص قلب و عروق 5
فوق تخصص قلب و عروق 1
فوق تخصص قلب اطفال 1
متخصص داخلی 1
پرستار 237
بیهوشی 3
اتاق عمل 17
علوم آزمایشگاهی 22
رادیولوژی 9
 فوق ریه و داخلی                                1
 پزشک داروساز 3
متخصص رادیولوژی  1
 فلوشیپ EPS 2
پزشک علوم آزمایشگاهی 1