آنژیوگرافی قلب و عروق

angio

 

نام واحد: آنژیوگرافی قلب                          نام لاتین: Cardiac Angiography
رئیس واحد : دکتر علیرضا رای                    مسئول واحد : نسترن مقیمی
تلفن های داخلی و مستقیم : 204-207
a5
پزشکان بخش : دکتر علیرضا رای دکتر رضا حیدری مقدم دکتر بهزاد حاجیمرادی دکتر نادر عسگری - دکتر فرزاد صاحب جمعی دکتر اسداله امیری پور  دکتر طیبه جمشیدی - دکتر محمد روزبهانی- دکتر مصطفی بهره مند

بخش آنژیوگرافی با مساحت 840 متر مربع دارای سه دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته می باشد . در این واحد اقدامات تشخیصی از قبیل : انواع آنژیوگرافی قلب و پریفرال  EPS ( مطالعات الکتروفیزیولوژی )-پیس میکر موقت  اقدامات درمانی شامل : انواع آنژیوپلاستی (کارگذاشتن استنت توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص) - Ablation انواع پیس میکر دائم  انجام می شود . تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص در این بخش مجموعاً 17 نفر می باشند که همه روزه مشغول فعالیت و آموزش دستیاران می باشند . در این بخش 20 نفر کارشناس پرستاری - 5 نفر کاردان رادیولوژی- 2 نفر کارشناس اتاق عمل و 2نفر در داروخانه- 3 نفر بهیار - 2 نفر منشی - 4 نفرخدمات ، پزشکان را یاری می دهند .