مدارک پزشکی

نام واحد :    مدارک پزشکی         نام لاتین:                  Medical Record رئیس واحد :
مسئول واحد : الهه بابایی           تلفن های داخلی و مستقیم : 208
 
خدماتی که در این واحد ارائه می شود :
در این بخش پرونده های بیماران بستری شده نگهداری می شود با توجه به نقش مهمی که سابقه بستری شدن و اقدامات درمانی انجام شده در سیر درمانی و مراقبتی بیماران دارد در این بخش پرونده های همه بیماران بصورتی کدبندی شده و قابل دسترسی باشگانی شده که در صورت لزوم و بستری شدن مجدد یا درخواست پزشک بلافاصله محتویات پرونده و یا بخش هایی از آن در اختیار قرار می گیرد. بعلاوه تدوین آمار بیماران نیز بعهده این بخش می باشد.